POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru. Respectăm confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal și tratăm cu seriozitate protecția datelor. Pentru a asigura datele Dumneavoastră cu caracter personal, ne angajăm să protejăm confidențialitatea tuturor persoanelor care utilizează serviciile noastre. Prelucrăm în mod confidențial toate datele cu caracter personal transmise de către Dumneavoastră. Toate datele sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor („GDPR”) și cu legislația română aplicabilă. 

În continuare veți găsi mai multe informații privind utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal: 

1. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal 

Cu ocazia fiecărei vizite pe site-ul nostru, sistemul nostru prelucrează date și informații automate ale sistemului informatic care accesează site-ul nostru. Prin urmare, se colectează următoarele date: 

 Informații privind browserul utilizat și versiunea acestuia

 Limba și versiunea software-ului acestui browser

 Sistemul de operare și desktop-ul acestuia

 Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului

 Adresa IP a utilizatorului

 Data și ora accesului și diferența de fus orar în raport cu GMT

 Volumul de date transferate

 Website-uri prin intermediul cărora utilizatorul accesează site-ul nostru

 Site-uri accesate de către utilizator de pe site-ul nostru

 Statusul accesului/ codul statuului HTTP

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Articolul 6 alin. 1 lit. f  GDPR este baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor-jurnal. 

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite funcționarea website-ului. Prin urmare, este necesară stocarea adresei IP a utilizatorului pe durata sesiunii.  Stocarea în fișierele jurnal asigură operarea website-ului. În plus, aceste date permit optimizarea afișării website-ului și asigurarea siguranței sistemului IT. Nu analizăm aceste date în scopuri de marketing în acest context. 

Acestea reprezintă interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. 

 

4. Stocarea datelor

Datele stocate în fișierele jurnal vor fi șterse după 6 luni. Nu există stocare suplimentară a datelor într-un mod care să permită identificarea unei personae sau companii. 

Solicitarea datelor de contact prin intermediul unui formular online sau e-mail

 

5. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal 

Dacă ne contactați prin formularul de contact online sau prin e-mail, noi vom colecta și prelucra numele Dumneavoastră, datele Dumneavoastră de contact și solicitarea Dumneavoastră specifică. 

6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

Scopul prelucrării acestor date este de a gestiona solicitarea Dumneavoastră de contactare. 

7. Temeiul juridic 

Prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal transmise exclusiv pe baza consimțământului Dumneavoastră (articolul 6 alin. 1 litera a GDPR). Puteți retrage acest consimțământ în orice moment. O notificare informală prin e-mail cu privire la retragere este suficientă. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Adresa de email pe care puteți trimite notificarea este : office@preluarecredite.ro

8. Stocarea și ștergerea 

Preluare Credite va șterge sau va proceda la pseudonimizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal din momentul în care nu mai este necesară îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate și prelucrate și nu mai există obligații legale pentru a le stoca în continuare. Păstrăm datele cu caracter personal necesare pentru afirmarea, apărarea sau justificarea revendicărilor legale și implementarea acestora în cadrul procedurilor administrative sau judiciare. Astfel, datele se păstrează până la sfârșitul perioadei de limitare relevante sau până la încheierea finală a procedurii. 

9. Cookie-uri utilizate

Preluare Credite folosește „cookie-uri de sesiune” pe durata vizitei Dumneavoastră pe site-ul nostru cu scopul de a efectua transferul de mesaje și de a furniza serviciile solicitate de către Dumneavoastră. Prelucrarea datelor prin cookie-uri se bazează pe interesele noastre legitime de a furniza un website complet funcțional și servicii solicitate de Dumneavoastră. (GDPR Art. 6 alin 1 lit.f).  În plus, site-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text stocate pe computer, care permit analizarea modului în care utilizați website-ul. Informațiile generate de un cookie privind folosirea website-ului (inclusiv adresa IP) sunt trimise de obicei pe un server Google din Statele Unite ale Americii și stocate acolo în mod anonimizat. Această prelucrare a datelor se realizează numai în baza consimțământului acordat pentru utilizarea de cookie-uri prin intermediul setărilor cookie-urilor (GDPR Art. 6 alin 1 lit. f). Detaliile privind perioada de stocare și informațiile stocate pot fi găsite pe următorul link la Google Analytics la adresa:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 

10. Drepturile Dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Actul privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679) vă garantează Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, anumite drepturi prezentate în cele ce urmează. Acestea se completează reciproc, așadar, puteți solicita fie rectificarea, fie ștergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal. 

11. Retragerea consimțământului 

Preluare Credite stochează și procesează datele Dumneavoastră personale în baza consimțământului dat de către Dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Această retragere nu afectează legitimitatea prelucrării datelor Dumneavoastră până în acest moment. 

12. Dreptul la informații 

Aveți dreptul de a obține informații privind categoria, durata stocării, destinatarul și scopul procesării datelor Dumneavoastră de către Preluare Credite. 

13. Dreptul la rectificare și ștergere 

În cazul în care Preluare Credite procesează date personale inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor Dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor prelucrate ilegal. 

14. Dreptul la restricția prelucrării 

Aveți dreptul de a obține restricții de prelucrare în cazul în care este contestată exactitatea sau completitudinea datelor Dumneavoastră sau în cazurile în care considerați că datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal. Această restricție privind prelucrarea datelor Dumneavoastră este menținută până la stabilirea temeiului juridic al acestei cereri. 

15. Dreptul la contestație 

Chiar dacă datele Dumneavoastră personale sunt corecte și complete și au fost prelucrate în mod legal de către Preluare Credite, puteți contesta prelucrarea datelor Dumneavoastră, dar numai în cazuri individuale speciale pentru care aveți și prezentați probe materiale. 

16. Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care Preluare Credite le-a primit de la Dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod general și prelucrabil automat. 

17. Informații suplimentare 

Dorim să vă informăm asupra faptului că transferul de date prin Internet (de exemplu, prin e-mail) poate fi supus unor probleme de securitate. Protecția completă a datelor Dumneavoastră împotriva accesării de către terți nu este posibilă. 

18. Pe cine puteți contacta pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată? 

Pentru a vă exercita drepturile specificate anterior, vă rugăm să ne contactați în scris (e-mail) prin e-mail la office@preluarecredite.ro.